Программная аккредитация

адабий окуу 2- класс.2.2.

адабий окуу 3- класс 2.2

адабий окуу 4- кл 2.2.

адабий окуу 4- кл. 2.2.

адабий окуу 4- кл.2.2

алгебра 9-кл. 2.2.

кыргыз тили 6- кл. 2.2.

матем.5-кл. 2.2.

математика 1- кл.2.2

окуу керемет анализ 2.2

тарых 7-кл. 2.2.

химия 10-кл.2.2.

анкета (2)

анкетаата- энелер.ком. жобо. 2.3.

ата-эне. анкетаата-энелер иш плпны 2.3.

кл.саат 9-кл. 2.3.

кл.саат 11-кл. 2.3.

кл.саат.2.3.

кл.саат.2-кл.2.3.

кл.саат.4-кл.2.3.

кл.саат.6-кл.2.3.

кл.саат.10-кл.2.3.

класстык саат 6-кл. 2.3.

480 саат 2.1

мектептин иш планы 2.1

мектептин максаты 2.1

тарбия боюнча иш планы 2.11.

1. жаш очургуч жобосу2.7.

апелляция жобо 2.5

.ата-эне бурчу 2.5.

диретор алды.кен.план.2.5

кл.бурч.2.5.

мек.сыймыгы 2.5.

муг.бурчу. 2.5.

нЦт МОНИТОРИНГ 2.5.

1.1. пед кенеш жобосу

1.6. камкорчулук кенеш боюнча жобо

  базистик окуу планы

1.1 кружок планы

пед кенешменин иш планы1.1

устав мектеп 1.1.

китепкана анализ 1.3.

китепкана жобо 1.3

китепкана иш планы 1.3.

480 саат 1.4

базистик окуу план 1.4

мугалим статус 1.4

мугалим.топтоштуру 1.4.

чейректик 1.4

онуктуру планы 1.2

ички козомол жобо 2.4.

ички козомол иш планы 2.4

окуу тарбия анализи 2.4.

жугушту боюнча иш план 2.6.

сергек жаш. планы 2.6

сергек жашоо маал. 2.6.

тех.кооп. буйрук. 2.6.

тех.кооп.жобо 2.6.

соц.пед. жылдык анализ 2.8.

соц.пед.маал.2.8.